എഴുത്തും ജനാധിപത്യവും

എഴുത്തും ജനാധിപത്യവും നന്ദകുമാർ (1988 EEE) ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിട ത്തോളം ഭരണകൂടവുമായുള്ള ബന്ധം പൊതുവെ സംഘർഷ ഭരിതമാ യിരിക്കും. നിലവിലുള്ള വിവിധതരം അധികാര സ്ഥാപന ങ്ങളുമായി സമരസപ്പെടാത്ത ചില നിഷേധങ്ങൾ എല്ലാ നല്ല…

കേരളം തോൽക്കില്ല!!!

കേരളം തോൽക്കില്ല!!!   ആര്‍. ഡി. സൌമിത്ര [2016 EC] ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു വിധിയാണ് ശബരിമല സ്ത്രീശാക്തീകരണ വിഷയ ത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുമുണ്ടായത്. പത്തിനും അമ്പതി നും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരി മലയിൽ…

ഭരണഘടനയും ഫാസിസവും

ഭരണഘടനയും ഫാസിസവും ശരത് (2016 EC) ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയാകട്ടെ 72ലേക്ക് കടക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ചക്കൊപ്പം ശാസ്ത്രീയതയിലൂന്നിക്കൊണ്ട് വികസനനേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും മാനവപുരോഗതിക്ക്‌ പുത്തൻ വഴികൾ തെളിക്കാനും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നിരന്തരം…

റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ

റദ്ദാക്കപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒമർ ഷെറിഫ് [1991 EEE] ഇരുളിൽ പാതിമയക്കത്തിലെപ്പോഴോ പല വാക്കുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ പകരം വാക്കുകൾ കാത്ത് തെരുവിൽ വരി നിൽക്കുന്നൊരു കവിത- മൂർച്ഛിച്ചു വീഴാറായ ഏതോ നിഴൽ പറ്റി….…

മാർക്സിസവും ഫെമിനിസവും തമ്മിലുള്ള അസന്തുഷ്ട വിവാഹം

മാർക്സിസവും ഫെമിനിസവും തമ്മിലുള്ള അസന്തുഷ്ട വിവാഹം ശ്രേയസ്  (2017 EC) മാർക്സിസം പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണെന്നും അതിൻറെ വർഗവിശകലനരീതികൾ ലിംഗാസമത്വത്തെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നതുമായിരുന്നു എക്കാലത്തെയും മുഖ്യധാരാ ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രധാന വിമർശനം. സ്ത്രീകളുടെ പൌരാവകാശങ്ങളെ ചുറ്റിപറ്റി…

WhatsApp