വലിയ ശരികൾ

വലിയ ശരികൾ (അജ്മൽ 2010 EEE) കമ്പിവേലികളാൽ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട, പുറംലോകവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു എന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം. ഇന്റർനെറ്റും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം. സ്കൂളിലെ ന്യൂസ്പേപ്പർ സ്റ്റാൻഡിലെ പരിമിതവും…

WhatsApp