ഡാ…

ഡാ… നിരഞ്ജൻ [1985-89 ME] ജോണിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലെ ഒരു ബീഡി കത്തിക്കലിനിടയിലേക്ക് അപ്സരാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഗന്ധർവ്വനെപ്പോലെ ഇറങ്ങിവന്ന ഷെൽവി നക്ഷത്രങ്ങളെന്നപോൽ ആകാശത്തടയാളപ്പെടുത്തിക്കാണിച്ച രണ്ടു ചാരായഷാപ്പുകൾക്കിടയിലെ ലഹരിയുടെ പ്രകാശവർഷങ്ങൾ രണ്ട് ബഹിരാകാശപേടകങ്ങളുടെ പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ തൂങ്ങിയ…

ചുവന്ന കണ്ണുള്ള രാത്രി

ചുവന്ന കണ്ണുള്ള രാത്രി… നിരഞ്ജന്‍ [1985-89 ME] കേവലമായ ഒരു ഗൃഹാതുരതയുടെ ആഘോഷമല്ല കാമ്പസിലെ ഓര്‍മ്മകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കുകള്‍. അവനവനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത നിര്‍ണായകമായ ഒരു കാലത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരികെക്കിട്ടുന്ന ഒരു…

WhatsApp