മിശ്രഭോജനം

മിശ്രഭോജനം… NIYAS [2007 EEE] ‘സഫറോന്‍ കീ സിന്ദഗീ ജോ കഭീ നഹീ ഖദം ഹോ ജാതീ ഹേ’ കാര്‍ സ്റ്റീരിയോയിലൂടെ ലാലേട്ടന്‍റെ അനൌന്‍സ്മെന്‍റ്. വണ്ടിയപ്പൊ വടക്കഞ്ചേരി ടൌണ്‍ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചായിട്ടുണ്ടാവും. ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു…

WhatsApp