ഒരു തൈ നട്ട കഥ

ഒരു തൈ നട്ട കഥ രാജുമോഹൻ ജി 1990 CE വീണ്ടുമൊരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടി കഴിഞ്ഞു. പതിവുപോലെ, ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അകമ്പടിയായി ശ്രീ. ജി. വേണുഗോപാൽ മധുരമായി ആലപിച്ച സുഗതകുമാരി…

മീശയെ ആര്ക്കാണ് പേടി…?

മീശയെ ആര്ക്കാണ് പേടി…?  രാജുമോഹൻ ജി [1986-90 CE]    സമീപകാലത്താണ് യുവ എഴുത്തുകാരില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ ശ്രീ. എസ്. ഹരീഷിന്റെ നേര്‍ക്ക് സദാചാരത്തിന്റെയും ഹൈന്ദവധര്‍മ്മസംരക്ഷണത്തിന്റെയും വാളുകളുമായി ഒരു വിഭാഗം ആര്‍ഷഭാരത സംസ്‌കാര സംരക്ഷകര്‍…

WhatsApp