രക്തബന്ധങ്ങള്‍…

രക്തബന്ധങ്ങൾ …! SAJI VARKEY [2000 ME] രാവിലെ ചോരഉണ്ണി വന്നു കതകില്‍ തട്ടുമ്പോള്‍ കാല്‍ച്ചുവട്ടില്‍ കിടന്ന പുതപ്പു തലവരെ വലിച്ചിട്ടു ഒന്നുകൂടി ചുരുണ്ടുകൂടി ഞാന്‍ കിടന്നു…. എടാ ഒന്നെണീക്ക്‌ ….ഒരു ക്ലയന്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്…

WhatsApp