ഓ അവനോ – അവനൊരു ബംഗാളിയാ

ഓ അവനോ..? അവനൊരു ബംഗാളിയാ… മനേഷ് ആക്കത്തേയംപറമ്പില്‍(2011 CE)​ പതിവിലും വൈകി ഉറങ്ങിയതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അഞ്ചരയുടെ അലാറം കേട്ട ഉടനെ ചാടി എണീറ്റു! ഇന്ന് വൈകിയാല്‍ എല്ലാം പാളും. ഓഫീസില്‍ നിന്നും…

WhatsApp