വീടുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു

WhatsApp Image 2023-11-27 at 11.43.07 AM

അനിത റഫീഖ്

W/O റഫീഖ് സഖറിയ  1990 Civil

ദർശന സംഘടിപ്പിച്ച കവിത മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ മലയാളം കവിത അബുദാബിയിൽ താമസമാക്കിയ അനിത റഫീഖ് ദർശന അംഗം റഫീഖ് സഖറിയയുടെ ഭാര്യ ആണ് .

വീടുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു.

——————————————–

ചില്ലലമാരകളിൽ

ചിതലരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് 

ചിറകറ്റ പുസ്തകങ്ങൾ..

അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്,

ഓർമ്മകളോരോന്നു

മുണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 

പട്ടുചേലകൾ .

പൊടിപിടിച്ചങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്,

നിറം പിടിപ്പിച്ചതും 

നിറം മങ്ങിയതുമായ 

കൗതുക ശേഖരങ്ങൾ 

ചുമരിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് 

ജീവിത യാത്രകളിലെ 

ചിരിച്ചിത്രങ്ങൾ.

സ്വീകരണ മുറിയിൽ 

വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ 

ഒരു തെരുവിന്റെ ചിത്രമുണ്ട്.

വഴി വിളക്കുകളും കൽത്തൂണുകളും മനോഹരമാക്കിയ തെരുവ്. ചിത്രത്തിൽ …

വീടില്ലാത്ത ഒരുവൻ 

ഒരു മൂലയിൽ ചുരുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്.

ദാഹിച്ചുണങ്ങിയ അകച്ചെടികൾ,

ചൂടും പുകയും 

പരിഭവങ്ങളുമില്ലാത്ത 

ഒരടുക്കള.

ജീവിതച്ചുളിവുകൾ 

വീഴാതെ വിരിച്ചിട്ട 

അതിഥി മുറികൾ …

മഴയും കാറ്റും വെയിലും

മുട്ടി വിളിച്ചിട്ടും

തുറക്കാത്ത 

ജനൽപ്പാളികൾ …

സ്വപ്നങ്ങൾ അടച്ചിട്ട ഒരു വീടും

ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു

കിടക്കുന്ന വഴിയും

ഒച്ചയില്ലാതെ ഒരു താക്കോൽക്കൂട്ടവും കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് 

ഒരു വിരൽ സ്പർശം..

വീട്ടകം നിറക്കാൻ

വീടു വിട്ടു പോയവന്റെ

വിരൽ സ്പർശം….

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
WhatsApp