കണക്കുപുസ്തകം

കണക്കുപുസ്തകം   റാഫി കാമ്പിശ്ശേരി (1982 ) സസ്പെൻസ് ഇല്ലാതെ കഥ പറയണമെന്നാണ് തീരുമാനം. വിഷ്ണുവിന്റെ മരണവാർത്തയിൽ കഥ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മരണം വിളിച്ചറിയിച്ചത് മോഹനനാണ്. “ഹലോ…. സാറല്ലിയോ ?” “ങ്ഹാ.. മോഹനാ, എന്താ…

WhatsApp