പുറകോട്ട് ഓടുന്ന മലയാളി

പുറകോട്ട് ഓടുന്ന മലയാളി സിദ്ധാർഥ് TK [2014 IC]   “മുഖത്ത് എത്രയൊക്കെ വിനയം വാരി തേച്ചാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള റോഡുകൾ പുറത്തുവരും” അറബികഥ സിനിമയിൽ സുരാജ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻറെ ഡയലോഗ് ആണിത് മലയാളി…

WhatsApp